timas@tekfen.com.tr +90 212 357 00 60

  • tr
  • england

Ürünler


Şirketimiz anahtar teslimi tank çiftliklerinin mühendislik, imalat ve montajını yapmakta deneyime sahiptir. Türkiye'de muhtelif ürünler için kapasiteleri 500 m³ ile 7.000 m³ arasında değişen kapasitedeki basınçlı gaz kürelerinin pek çoğu şirketimiz tarafından kurulmuştur. Gerektiğinde daha büyük kapasiteli küre tanklar da mümkündür.

LPG tesislerinin dolum, boşaltma, pompalama, sayaç ve kontrol sistemleri ve tanker dolum istasyonlarıyla birlikte anahtar teslimi yapımını gerçekleştirme imkanımız bulunmaktadır. Ayrıca, atık ısı geri kazanım sistemleri de bu konuda uzman yabancı kuruluşlarla işbirliği yapılarak anahtar teslimi olarak kurulmaktadır.