<%@ Page Language="vb" AutoEventWireup="false" CodeBehind="tedarikcibasvuru.aspx.vb" Inherits="Tekfenimalat.tedarikcibasvuru" %> Tekfenimalat tedarikci basvuru formu
Büyükdere Cad.No:209 Tekfen Tower 4.Levent 34394 İstanbul
Telefon:(+90)(212) 357 00 60(pbx) Faks: (+90)(212) 357 00 61
Web: www.tekfenimalat.com.tr
 
BAŞVURU TARİHİ :
ADAY TEDARİKÇİ BAŞVURU FORMU
::
ŞİRKETİN ADI
ŞİRKETİN ADRESİ
İL
ÜLKE
TELEFON NO
FAKS NO
E-POSTA
WEB ADRESİ
İLGİLİ KİŞİLER
::
ŞİRKETİN FAALİYETE BAŞLAMA TARİHİ
ŞİRKETİN BULUNDUĞU İŞ KOLU
MÜLKİYET AÇISINDAN ŞİRKETİN DURUMU KAMU ÖZEL YABANCI ORTAKLI
ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU
ŞİRKETİN ÜRÜNLERİ
:: ÖN YETERLİLİK SORULARI
Şirketinizde ISO 9001 kalite yönetim sistemi var mı? Evet Hayır
ISO 9001 Kalite güvence sisteminiz tarafsız bir kuruluş tarafından denetlenerek sertifikalandırıldı mı? Evet Hayır
Evet ise kuruluşun adını belirtiniz.
Şirketiniz ASME Code Stamp Yetki Belgesi'ne sahip mi? Evet Hayır
Evet ise stampları ve geçerlik tarihlerini belirtiniz.
OHSAS 18001 , EN 14001 benzeri bir kalite güvence sistemi var mı? Evet Hayır
Varsa belirtiniz.
Şirketiniz PED 97/23, AD-2000 HP0 ve diğer yeterlilik belgesine sahip mi? Evet Hayır
Varsa belirtiniz.
Şirketinizin Kalite Politikası ve Hedefleri, yazılı olarak belirtilmiş mi? Evet Hayır
Bağımsız bir Kalite Güvence Departmanınız var mı? Evet Hayır
Bağımsız bir Kalite Kontrol Departmanınız var mı? Evet Hayır
Şirketinizde Kalite El Kitabınız mevcut mu? Evet Hayır
Faaliyetleriniz için prosedürleriniz ve talimatlarınız var mı? Evet Hayır
Ürünlerinizle ilgili kod, standard ve normlar şirketinizde mevcut mu? Evet Hayır
Müşteri ve/veya tayin ettiği tarafsız kontrol kuruluşu, şirketiniz tarafından temin edilen ürünün kontrol etme hakkına sahip mi? Evet Hayır
Müşteri ve/veya tarafsız kontrol kuruluşu tarafından yapılan doğrulama, şirketimizin kabul edilebilir ürün temin etme sorumluluğunu ortadan kaldırmaz, ürünün daha sonra red edilmesini de engellemez. Evet Hayır
Şirketimizde hiç bir malzeme, kabulleri yapılmadan önce kullanılamaz ve üretime alınamaz. Evet Hayır
Şirketimiz temin ettiği ürün için EN 10204 3.1'e uygun sertifika verebilmektedir. Evet Hayır
Tüm kontrol, ölçme ve test ekipmanları kalibre edilmektedir. Evet Hayır
Üründe tamir gerekmesi veya olduğu gibi kabul edilmesi durumunda müşterinin onayı alınmaktadır. Evet Hayır
Hiç bir ürün; son kontrolları yapılıp uygun bulunmadan sevk edilemez. Evet Hayır
Şirket içi kalite denetimi yapılmaktadır. Evet Hayır:: FORMU DOLDURAN KİŞİYE AİT BİLGİLER
ADI SOYADI
GÖREVİ
IP NUMARASI