<%@ Page Language="vb" AutoEventWireup="false" CodeBehind="isbasvuru.aspx.vb" Inherits="Tekfenimalat.isbasvuru" %> Tekfenimalat isbasvuru
Büyükdere Cad.No:209 Tekfen Tower 4.Levent 34394 İstanbul
Telefon:(+90)(212) 357 00 60(pbx) Faks: (+90)(212) 357 00 61
BAŞVURU TARİHİ :
İŞ BAŞVURU

Lütfen Dikkat !! İş başvurunuz sadece TEKFEN İMALAT ve MÜH.A.Ş. için geçerli olup diğer Tekfen Holding şirketlerine iletilmez


Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Adayın Bilgilendirilmesi ve Rızası Personel adayının gönderdiği özgeçmişindeki , ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri gibi özel nitelikli kişisel verileri Tekfen İmalat Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak, gerekli güvenlik tedbirleri altında muhafaza eder. Tekfen İmalat, İş Başvuru Formu’nu ve bu form üzerindeki bilgiyi sadece istendiği zaman yetkili resmi mercilerle paylaşır. Tekfen İmalat, İş Başvuru Formu’ndaki verileri sadece işe alım süreçleri amacı ile işleyebilir. Aday işbu formu doldururken önce belirtilen konularda bilgilendirilmiş olup, işbu formu doldurarak özgür iradesi ile açık ve net olarak kişisel verilerinin işlenmesine ve aktarılmasına rıza göstermiştir.

Kişisel Verilerim ile ilgili yukardaki açıklamayı okudum ve onaylıyorum
  HAYIR EVET